Tekmovalna pravila.

Izvleček pravil tekmovanj

 1. Štart

v Olimpijskem veslaškem centru Bled, Bled – Slovenija ob:

8:00 – Bled Bike Epic Elite (104 km)

8:05 – Bled Bike Maraton (63 km)

8:05 – Bled Bike Epic (104 km)

 1. Prijava

Prijava s plačilom se izvede preko spletne strani www.bledbikefestival.com. Prijava bo mogoča do zapolnitve 400 mest za Bled Bike Epic in 600 mest za Bled Bike Marathon. Prijaviti se je mogoče od 1. marca 2020 do 18. junija 2020 do 24:00 po lokalnem času. Po zapolnitvi razpisanih prijavnih mest prijava ne bo več mogoča. Spletna prijava je mogoča le preko spletne strani www.bledbikefestival.com . Za uspešno prijavo je potrebno izpolniti prijavni obrazec z zahtevanimi podatki. Prijava je veljavna ob plačilu. Plačilo se lahko izvede s Pay Pal računom ali nakazilom.

 1. Prijavnina

Znesek prijavnine znaša:

 • 50 € za prijavo do 20. marca 2020 za Bled Bike Marathon
 • 60 € za prijavo do 20. marca 2020 za Bled Bike Epic
 • 65 € za prijavo od 21. marca 2020 do 18. junija 2020 za Bled Bike Marathon
 • 70 € za prijavo od21. marca 2020 do 18. junija 2020 Bled Bike Epic

Tekmovalci v kategoriji Hobi na Bled Bike Epic, kateri nimajo licence, morajo plačati dnevno licenco pri KZS v višini 10€. Vsem prijavljenim tekmovalcem pripada personalizirana štartna številka, okrepčila na okrepčilnih postajah vzdolž trase, tekmovalni paket, informacije in obvestilo o tekmovalnem rezultatu preko SMS in e-poštnega naslova, potrdilo preko interneta in bon za testeninko. Rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani www.bledbikefestival.com , s katere bo možno natisniti osebno potrdilo o udeležbi na tekmovanju.

 1. Preverjanje istovetnosti in prevzem štartne številke

Prevzem štartne številke bo mogoč v Olimpijskem veslaškem centru Bled v soboto, 20. junija 2020, od 9:00 do 20:00 in nedeljo 21.junija 2020 od 6:00 do 7:30.

Štartno številko bo lahko prevzel udeleženec ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje) in za člane organizacije FCI / UCI, ob predložitvi licence (članske izkaznice). Fotokopije ali ostale oblike dokumentov ne bodo upoštevane in prevzem štartne številke ne bo možen.

 1. Starostna omejitev

Na Bled Bike Marathon imajo pravico nastopiti vsi, ki bodo v tem koledarskem letu dopolnili 16 let. Za vse še nepolnoletne udeležence morajo starši oz. skrbniki napisati izjavo, da se strinjajo z njihovo udeležbo. Na Bled Bike Epic (UCi C3) imajo pravico nastopiti vsi, ki bodo na dan tekmovanja stari najmanj 19 let. S prijavo udeleženci sprejmejo pogoje, ki jih za udeležbo predpiše organizacijski odbor tekmovanja. Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost.

 

15. Pravila v cestnem prometu

Del tekmovalne trase poteka po javnih prometnicah. Na teh odsekih je potrebno upoštevati slovenske cestno-prometne predpise oz. navodila redarjev in policistov ob progi. Neupoštevanje teh pravil bo razlog za diskvalifikacijo.

16. Razglasitev rezultatov

Uradna razglasitev rezultatov bo na prireditvenem prostoru Bled Bike Festivala ob 15:00. Absolutno najhitrejši 5 (pet) v moški in ženski konkurenci za vsako od razpisanih razdalj bodo upravičeni do denarne nagrade in praktičnih nagrad. Organizator bo med udeležence izžrebal tudi praktične nagrade. Uradna razglasitev rezultatov bo potekala na prireditvenem prostoru Bled Bike Festivala. Naknaden prevzem nagrad ne bo mogoč.

17. Diskvalifikacija

Organizacijski odbor dirke si pridržuje pravico do diskvalifikacije udeležencev, ki ne bodo upoštevali tekmovalnih pravil. Uporaba električnih koles oz. drugih sistemov, ki omogočajo koriščenje shranjene energije ni dovoljena.

 1. Varstvo narave

Vzdolž trase ni dovoljeno odmetavati odpadkov, razen na okrepčilnih postajah.

Udeleženci ne smejo zapustiti označene trase tekmovanja. Neupoštevanje teh navodil bo predstavljalo razlog za diskvalifikacijo.

 1. Odgovornost

Udeleženci Bled Bike Festivala tekmujejo na lastno odgovornost. Udeleženec s prijavo na tekmovanje soglaša, da ne bo vložil pravnega pregona proti organizatorju dirke, tretji osebi, drugi fizični ali pravni osebi povezani s tekmovanjem. Udeleženec s prijavo potrjuje, da je fizično in psihično ustrezno pripravljen za udeležbo na tekmovanju.